MES/MOM PRODIXI/ výrobní informační systém

 • bg image
  image 1
  ŘÍZENÍ VÝROBY
  SLEDOVÁNÍ VÝROBY
  PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A LIDSKÝCH ZDROJŮ
  PLÁNOVÁNÍ OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
  PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY, DOPRAVY
  TRACEABILITY, KPI, DTM
  REPORTING

Výroba pod kontrolou - výrobní informační systém MES/MOM PRODIXI

Kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase a dlouhodobé ukládání všech získaných informací. Poskytuje nástroje pro analýzu výroby za účelem zvýšení efektivity výroby a rentability výrobních procesů.
Sledování a řízení SLEDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

SLEDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

Sběr dat, data-mining a jeho vyhodnocení v reálném čase. Evidence pracovníků na výrobních linkách a jednotlivých pracovištích. On-line vyhodnocení stavů vyrobního zařízení, počtu operátorů a promítnutí těchto skutečností do výrobního plánu.

Plánování PLÁNOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Tvorba výrobního plánu, plánu lidských zdrojů a odstávek dle definic výrobních zařízení a jejich skupinového členění včetně plánování obalových materiálů pro Vaše produkty. Možnost řízení příjmu, expedice a dopravy.

KPI VYHODNOCENÍ

TRACEABILITY, KPI, REPORTING

Komplexní záznam výrobních dat produktu během výrobního procesu. Snadná zpětná dohledatelnost pro případ reklamací nebo auditů. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výroby. Možnost tvorby výrobních a manažerských reportů.

Proč zvolit PRODIXI?

Dokud neměříte, nevíte, kde ztrácíte.

Jedná se o systém postavený na míru potřebám Vaší společnosti. Dlouholeté zkušenosti získané během realizací projektů téměř ve všech průmyslových oborech nám dávají potřebný nadhled pro realizaci takového produktu, který přináší prokazatelné výhody, úspory v organizování výroby a její údržby. Poskytuje výrobní a statistická data, aby byly Vaše výrobní procesy co nejefektivnější.

Jednoznačná identifikace pracovníků

Přihlašování pracovníků osobními kartami na jednotlivá pracoviště. Sledujte na každém stroji, kdo na něm pracuje, kdo je odpovědný za výrobu konkrétního výrobku. Sledujte, jak dlouho trvá pracovníku údržby než začne řešit problém a jak dlouho trvá jeho odstranění.

Rodný list každého výrobku

Zaznamenejte důležité výrobní parametry Vašich výrobků během jejich výroby. Validujte jejich výrobní parametry s výrobním předpisem. Mějte kompletní záznamy všech vyrobených produktů včetně jejich dohledání v historii Vaší produkce.

Školení pracovníků pod kontrolou

Organizujte veškerá školení - vstupní, opakované včetně jejich dokumentace centrálně skrze webovou aplikaci systému včetně elektronické evidence o účasti každého pracovníka. Mějte pod kontrolou, kdo se účastnil jakého školení a jak dlouho školení trvalo.

Zajištění kvality na prvním místě

Získejte nástroj pro boj s reklamacemi Vašich zákazníků. Systém umí automaticky upozorňovat na potřebná školení kvality - nápravných opatření. Umožňuje plánování a evidenci těchto školení pracovníkům kvality s možností přiřazení až na konkrétní pracoviště výrobní linky.

Sledování kvalifikace operátorů

Sledování pracovníků a odpracované doby na každém pracovišti umožňuje automatizovanou tvorbu kvalifikační matice. Jen dostatečně kvalifikovaným pracovníkům bude umožněno pracovat na konkrétním pracovišti samostatně. Ostatní mohou projít potřebným zaškolením pod dohledem trenéra.

Minimalizace papírových záznamů

Nahraďte veškeré tištěné a ručně vyplňované formuláře, směnové záznamy, záznamy kvality za elektronickou verzi. Minimalizujte čas strávený ručním vyplňováním potřebné evience a nechte si automaticky generovat veškeré reportní sestavy. MES všechny potřebná data sbírá a umí je přepočítat do požadovaného formátu sám.

Kontrola, evidence, upozornění

Kontrola dodržování zákonných požadavků na přestávky pracovníků. Zajištění upozornění při nutnosti rotace pracovníků mezi pracovišti či zahájení bezpečnostních přestávek. Kontrola dodržování předepsaných časů včetně evidence všech záznamů.

Dokumentace na jednom místě

Centrální správa dokumentace vašich zařízení ať už se jedná o pracovní návodky nebo projektovou dokumentaci pro pracovníky údržby. Možnost snadného přídání dokumentace pomocí webového rozhraní na zvolené výrobní linky - konkrétní pracoviště atd.

Prostředí Průmysl 4.0

Propojení výrobních zařízení a informačních technologií zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost. V prostředí Průmyslu 4.0 jsou všechny informace dostupné všude a v jakýkoliv čas. Data-mining a následná analýza získaných dat slouží k optimalizaci výrobních procesů. Je to cesta k vyšší produktivitě, zvyšení kvality výroby a ziskovosti.

I stávající výrobní linky a stroje mohou být s minimálními náklady integrovány do Průmyslu 4.0. Modernizace ŘS nebo doplnění komunikačních rozhraní často stačí k tomu, aby bylo možné zajistit potřebnou výměnu dat s pomocí otevřených standardů v IT systémech.

Potřebujete něco víc?

Globální parametrizace
Služba zajišťující centrální správu všech výrobních parametrů a výrobních předpisů. Vedení evidence o modifikacích výrobních parametrů (verzování v čase - staré, nové hodnoty) s rozlišením na konkrétního uživatele. Jednotlivé parametry či celé výrobní předpisy jsou do výrobních linek a příslušných pracovišť distribuována z centrálního úložiště, pomocí standardních průmyslových komunikací.
Centrální generování seriových čísel
Služba zajišťující centrální generování jedinečných seriových čísel pro Vaší výrobu. Generování seriových čísel pro každou výrobní linku a pracoviště dle zadaných kritérií.
Eskalační procedura
Získejte okamžitou informaci, že Váš provoz není v 100% kondici. Implementace eskalační procedury umožňuje řízené informování pověřených pracovníků dle jejich odpovědnosti v hierarchii společnosti. Systém zasílá zprávy (mail, sms, velkoplošné zobrazení apod.) dle stanovených kritérií definovaných směrnicemi zákazníka. Informuje o událostech (poruchy, neplánované odstávce apod.) odpovědné pracovníky.
Řízení údržby strojů a zařízení
Dodržujte pravidelné servisní prohlídky komponent ve Vašich výrobních zařízeních. Plánujte a hlídejte servisní intervaly, výměny provozních kapalin apod. Vyhodnocujte různé druhy servisních činností na výrobním linkách a předcházejte možných opakujícím se závadám.

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY

ROBOTICKÉ ZAKLÁDÁNÍ MEMBRÁN + MES PRODIXI

Tvorba a oživení programového vybavení řídicího systému SIEMENS S7/1500. Pomocí dvou kamer Keyence naváděný SCARA robot Mitshubishi s funkcí automatického zakládání membrán do testovacích zkumavek pro farmaceutickém provozu.

SLEDOVÁNÍ A PARAMETRIZACE VÝROBY ROBOTICKÝCH PRACOVIŠŤ + MES PRODIXI

Tvorba a oživení programového vybavení v systému MES PRODIXI určeného pro sledování a parametrizaci výroby. Monitoring výroby dvou robotických pracovišť zajišťujících výrobu konstrukcí dveří.

MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Implementace a dodávka průmyslových operátorských panelů určených pro sledování a plánování výroby na výrobních linkách. Evidence docházky pracovníků, bezpečnostních přestávek a rotací na pracovištích. Kompletní správa dokumentace a školících materiálů.

MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ VÝROBY

Implementace a dodávka výrobního informačního systému MES PRODIXI pro zákazníka ve výrobě asfaltových směsí. Sledování výrobních linek, záznamy výrob a procesu výroby. Kompletní správa výrobních receptur a výrobních záznamů pomocí MES aplikace v režimu server/klient.

LINKA PORSCHE + MES PRODIXI

Implementace MES PRODIXI pro sběr dat ze všech stanic, řízení výroby komponent pro jednotlivé stanice a repasní pracoviště včetně administrace a centrálního tisku etiket.

MES PRODIXI - SLEDOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A LIDSKÝCH ZDROJŮ

Implementace a dodávka výrobního informačního systému MES PRODIXI pro zákazníka v automobilovém průmyslu. Sledování vice než 100 výrobních línek na 50 velkoplošných LCD obrazovkách.

Copyrights © 2020 & Všechna práva vyhrazena Lenoxi Automation s.r.o.